Single article

DOI: 10.47026/2413-4864-2022-1-19-24

Denisova T.G., Orlov F.V., Denisovа E.A., Sidorov A.E., Levitskaya V.M., Sidorova T.N.

Determining the Stress Levels in Patients with Hyperprolactinemia

Keywords: psychoemotional stress, pituitary-hypothalamic system, hyperprolactinemia syndrome, menstrual function disorders, infertility

The state of women's reproductive health is one of the main factors influencing the population's reproductive processes. The stress effect, implemented through the pituitary-hypothalamic system, affects the level of reproductive sex hormones and changes the characteristics of the reproductive function. Hyperprolactinemia causes disorders of the reproductive function, up to infertility. The purpose of the study was to determine the stress level in patients with hyperprolactinemia using the test developed by Reader. Statistical processing of the obtained results was carried out by parametric and nonparametric methods. According to the results obtained, it was revealed that 59.7% of patients had high psychoemotional overstrain (scores from 2.18 to 3.00); moderate psychoemotional overstrain (from 1.18 to 2.17) was found in 29.3%; low stress level (from 0 to 1.17) – in 11.0%. Therefore, when managing patients with hyperprolactinemia syndrome, it is necessary to take into account their psycho-emotional state and, possibly, recommend consultations with a psychotherapist or psychologist for a successful restoration of their ovulatory menstrual cycle.

References

 1. Volel’ B.A., Ragimova A.A., Kuznetsova I.V., Burchakov D.I. Sovremennye predstavleniya o stresszavisimykh narusheniyakh menstrualnogo tsikla [Current concepts of stress-dependent disorders of the menstrual cycle]. Akusherstvo i ginekologiya, 2016, no. 12, pp. 34–40.
 2. Gerasimova L.I., Denisov M.S., Denisova T.G. Mediko-sotsial’nye i mediko-organizatsionnye faktory riska narushenii menstrual’nogo tsikla [Medical social and institutional risk factors of menstrual disorders]. Obshchestvennoe zdorov’e i zdravookhranenie, 2016, no. 4, pp. 19–23.
 3. Savel’eva G.M., Suhih G.T., Manuhina I.B., eds. Nacional’noe rukovodstvo [Gynecology. National leadership]. Moscow, GEOTAR-Media Publ., 2013, 704 p.
 4. Gubler E.V. Informatika v patologii, klinicheskoj medicine i pediatrii [Informatics in pathology, clinical medicine and pediatrics]. Leningrad, Meditsina Publ., 1990, 176 p.
 5. Denisova T.G., Denisov M.S., Gerassimova L.I., Levitskaya L.M. Mediko-biologicheskie faktory riska narushenii menstrual’noi funktsii u devushek-studentok [Biomedical risk factors for menstrual dysfunction in female students]. Tavricheskii mediko-biologicheskii vestnik, 2018, vol. 21, no. 2-2, pp. 20–25.
 6. Denisova T.G., Denisov M.S., Lezhenina S.V., Bushueva E.V., Lyalina T.S., Fedorov A.A. Denisova T.G., Denisov M.S., Lezhenina S.V., Bushueva E.V., Lyalina T.S., Fedorov A.A. Psikho-ehmotsional’nyi stress kak faktor riska narushenii sostoyaniya reproduktivnogo zdorov’ya [Psycho-emotional stress as a risk factor for reproductive health disorders]. Acta medica Eurasica, 2018, no. 1, pp. 15–21. Available at: http://acta-medica-urasica.ru/single/2018/1/3/.
 7. Doklad «Demografiya-2024. Kak obespechit’ ustoichivyi estestvennyi prirost naseleniya Rossiiskoi FederatsiI» [Report “Demography-2024. How to ensure sustainable natural population growth in the Russian Federation]. Available at: https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49521.
 8. Kaminskii L.S. Statisticheskaya obrabotka laboratornykh i klinicheskikh dannykh [Statistical processing of laboratory and clinical data]. Leningrad, Meditsina Publ., 1964, 251 p.
 9. Larina A.A., Grigoryan O.R., Andreeva E.N., Dzeranova L.K. Giperprolaktinemiya i beremennost’ (obzor literatury) [Hyperprolactinemia and pregnancy]. Problemy reprodukcii, 2013, no. 3, pp. 13–21.
 10. Komarov Yu.M., ed., Medik V.A., Tokmachev M.S., Fishman B.B. Statistika v meditsine i biologii: Rukovodstvo: v 2 t. [Statistics in medicine and biology. 2 vols.]. Moscow, Meditsina Publ., 2000, vol. 1, 412 p.
 11. Mel’nichenko G.A., Dzeranova L.K., Pigarova E.A., Vorotnikova S.Yu., Rozhinskaya L.Ya., Dedov I.I. Federal’nye klinicheskie rekomendatsii po klinike, diagnostike, differentsial’noi diagnostike i metodam lecheniya giperprolakti-nemii [Federal clinical guidelines for the clinic, diagnosis, differential diagnosis and methods of treatment of hyperprolactinemia]. Problemy endokrinologii, 2013, vol. 59(6), pp. 19–26.
 12. Poslaniya prezidenta RF Vladimira Putina Federal’nomu Sobraniyu [Messages of the President of the Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly]. Rossiiskaya gazeta, 2021, no. 8436, Apr. 21.
 13. Radzinskii V.E., Pustotina O.A. Planirovanie sem’i v XXI veke [Family Planning in the XXI Century]. Moscow, GEOTAR-Media Publ., 2015, 256 p.
 14. Vikhlyaeva E.M., ed. Rukovodstvo po endokrinnoi ginekologii. 3-e izd., dop. [Guide to endocrine gynecology. 3rd]. Moscow, MIA Publ., 2006, 784 p.
 15. Sel’e G. Stress bez disstressa [Stress without distress]. Moscow, Progress Publ., 1979, 154 p.

About authors

Denisova Tamara G.
Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (tomadenisova@rambler.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0517-2632)
Orlov Fedor V.
Candidate of Medical Sciences, Docent of Psychiatry, Medical Psychology and Neurology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (orlovf@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8772-4428)
Denisova Elena A.
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (gubanova.elena@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5054-3826)
Sidorov Anatoliy E.
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (chebbox@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1244-5923)
Levitskaya Valentina M.
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (valentinalevickaya@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2610-0611)
Sidorova Tatiana N.
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (sidorovat339@gmail.com; )

Article link

Denisova T.G., Orlov F.V., Denisovа E.A., Sidorov A.E., Levitskaya V.M., Sidorova T.N. Determining the Stress Levels in Patients with Hyperprolactinemia [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2022. – №1. P. 19-24. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2022/1/3/. DOI: 10.47026/2413-4864-2022-1-19-24.