Single article

Yastrebova Svetlana A., Karymova Svetlana V., Sergeeva Valentina E.

NSE-Positive Thymus Cells Under the Influence of Injecting Immunomodulators Tactivin and Galavit

Keywords: immunomodulators, thymus, tactivin, galavit, NSE-positive cells

The influence of the immunomodulators tactivin and galavit on the quantitative and morphological characteristics of NSE-positive cells of different functionally active zones of the thymus was studied. During the cytological study, we identified three types of NSE-positive cells. The predominance of these cells in the cortical and cortical-medullary zones of thymus lobes was revealed. After galavit injection, an increase in the number of NSE-positive cells was observed on the 7th day, and with the introduction of tactivin – on the 14th day of the experiment. After injection of galavit, the most frequently we detected in the thymus lobules medium-sized NSE-positive cells, which were less bright with little noticeable granules of rounded or round-oval shape having the area of 447–260 mm2, and in injection of tactivin – small, bright cells with pronounced NSE-positive granules of a rounded shape (259–58 mm2).

References

  1. Arion V.Ya., Ivanushkin E.F. Printsipy immunokorregiruyushchei terapii preparatom timusa T-aktivin [Principles of immunocorrective therapy with thymus drug T-activin]. Patent no. 1673122 USSR, 1988.
  2. Arion V.Ya., Karaulov Yu.V., Khromenkov Yu.I. et al. Izmeneniya nekotorykh immunelogicheskikh i biokhimicheskikh parametrov T-aktivina u bezmikrobnykh zhivotnykh [Changes in some immunological and biochemical parameters of T-activin in non-microbial animals]. eksperim. biol. i med., 1987, vol. 104, no. 9. pp. 332–334.
  3. Bokovikova T.N., Bagirova V.L., Chernikova E.P. et al. Novyi preparat galavit: metody analiza i standartizatsii [The new drug galavit: methods of analysis and standardization]. Farmateka, 1999, no. 2, pp. 5–53.
  4. Latysheva T.V., Setdikova N.Kh., Man’ko K.S. Vtorichnye immunodefitsity. Vozmozhnosti ispol’zovaniya otechestvennogo immunomodulyatora galavit [Secondary immunodeficiencies. Possibilities of using domestic immunomodulator galavit]. Tsitokiny i vospalenie, 2005, vol. 4, no. 3, pp. 9–95.
  5. Luzikova E.M., Sergeeva V.E., Kirillova O.N., Skvortsova M.M., Ivanova K.O. Vliyanie glyukokortikoidov na morfotipynse-pozitivnykh kletok selezenki [The effect of glucocorticoids on morphotypes of nse-positive spleen cells]. Fundamental’nye issledovaniya, 2011, vol. 10, no. 1, pp. 103–106.
  6. Svistushkin V.M., Leonova M.V., Nikiforova G.N., Pokozii I.Yu. Primenenie immunemodulyatora galavit v lechenii khronicheskogo tonzillita [The use of the immunomodulator galavit in the treatment of chronic tonsillitis]. Russkii meditsinskii zhurnal, 2015, vol. 23, no. 6, pp. 342–345.
  7. Shirinskii V.S., Starostina N.M., Sennikova Yu.A. et al. Problemy immunostimuliruyushchei terapii s pozitsii dokazatel’noi meditsiny [Problems of immunostimulating therapy from the perspective of evidence-based medicine]. Meditsinskaya immunologiya, 2000, vol. 2, no. 1, pp. 17–24.
  8. Yaglov V.V. Markery v morfologii i strategiya ikh issledovaniya [Markers in morphology and their research strategy]. Klinicheskaya morfologiya novoobrazovanii endokrinnykh zhelez: sb. nauch. Tr. III nauch. konf. [Proc. of 3rd Conf. “Clinical morphology of neoplasms of the endocrine glands”]. Moscow, 2010, pp. 116–120.
  9. Hori S., Nara S., Shimada K., Ojima H., Kanai Y., Hiraoka N. Serous cystic neoplasmin an in trap an creatic accessory spleen. Pathol Int., 2010, vol. 60, 10, pp. 681–684.
  10. Li L., Lu H., Li B., Li L.Q., Gao F. Histopathologicalstudy of etrolentalmembranes secondary to persistent hyperplastic primary vitreous. Zhonghua Yan KeZaZhi, 2010, vol. 46, no. 4, рp. 317–322.

About authors

Yastrebova Svetlana A.
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Medical Biology with a course in Microbiology and Virology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (kaf-biology@yandex.ru; )
Karymova Svetlana V.
Resident Doctor, Emergency Hospital, Russia, Cheboksary (illarionova-sveta@mail.ru; )
Sergeeva Valentina E.
Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Medical Biology with a course in Microbiology and Virology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (kaf-biology@yandex.ru; )

Article link

Yastrebova Svetlana A., Karymova Svetlana V., Sergeeva Valentina E. NSE-Positive Thymus Cells Under the Influence of Injecting Immunomodulators Tactivin and Galavit [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2020. – №1. P. 37-43. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2020/1/5/.