Single article

Struchko G., Timofeeva N., Mikhailova M., Kostrova O., Stomenskaya I., Bubnova N.

Hematological Parameters of Female Rats in Conditions of Experimental Mammary Carcinogenesis

Keywords: carcinogenesis, peripheral blood, rats, white blood cells

The aim of the work was to study changes in peripheral blood in 24 white non-pedigree female rats during experimental carcinogenesis. The preparation N-methyl-N-nitrosourea, which induces the development of mammary cancer, was used as a carcinogen. The results of hemograms of 8 intact and 16 experimental rats were used. Changes in the number of erythrocytes, platelets, leukocytes, hemoglobin level and leukocyte formula were studied. In addition, leukocytic indices were calculated: the index of white blood cells shift and lymphocytic-granulocytic index. The study showed that the initial stage of tumor process development causes a reaction from the thrombocytic lineage, which is manifested by thrombocytosis. Subsequently, the most pronounced changes occur in the white blood. Leukopenia is observed due to a decrease in the absolute number of lymphocytes, monocytes and granulocytes. No significant changes were found in the red blood shoot.

References

  1. Sotnikova E.D. Izmeneniya v sisteme krovi pri stresse [Changes in the blood system during stress]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov, 2009, no. 1, pp. 50–55.
  2. Timofeeva N.YU., Mihajlova M.N., Kostrova O.YU., Merkulova L.M., Struchko G.YU., Stomenskaya I.S. Vliyanie vodnoimmobilizatsionnogo stressa na perifericheskuyu krov’ krys [The effect of water immobilization stress on the peripheral blood of rats]. In: Morfologicheskie nauki i klinicheskaya meditsina: material Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posvyashchennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya zasluzhennogo deyatelya nauki RSFSR i CHASSR, doktora meditsinskikh nauk, professora V.V. Amosovoi [Proc. of Rus. Sci. Conf. «Morphological sciences and clinical medicine»], Cheboksary, 2019, pp. 130–135.
  3. Chesnokova N.P., Barsukov V.YU., Agabekov A.I., Goryacheva V.S., Kuchina V.S. Sravnitel’naya otsenka pokazatelei perifericheskoi krovi i sostoyaniya kletochnogo immuniteta pri fibrozno-kistoznoi mastopatii i neoplaziyakh razlichnoi lokalizatsii [Comparative evaluation of peripheral blood parameters and the cellular immunity state in fibrocystic mastopathy and neoplasia of various localization]. Medical sciences. International journal of applied and fundamental research,  2017, no. 6, pp. 122–126.
  4. Chochieva A.R. Ingibiruyushchii ehffekt limonena v otnoshenii razvitiya opukholei molochnoi zhelezy, indutsirovannykh N-metil-N-nitrozomochevinoi u krys [The limonene inhibitory effect in relation to development of mammary tumors induced by N-methyl-N-nitrosourea in rats]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii, 2006, no. 6, pp. 80–81.
  5. Yabluchanskii N.I., Pilipenko V.A., Kondratenko P.G. Indeks sdviga leikotsitov krovi kak marker reaktivnosti organizma pri ostrom vospalenii Blood leukocyte shift index as a marker of the body’s reactivity in acute inflammation]. Laboratornoe delo, 1983, no. 1, pp. 60–61.

About authors

Стручко Глеб Юрьевич
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (glebstr@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0549-5116)
Тимофеева Наталья Юрьевна
старший преподаватель кафедры инструментальной диагностики с курсом фтизиатрии, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (bla11blabla@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7596-0132)
Михайлова Марина Николаевна
кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (mar3007@mail.ru; )
Кострова Ольга Юрьевна
кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой инструментальной диагностики с курсом фтизиатрии, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (evkbiz@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7057-9834)
Стоменская Ирина Станиславовна
кандидат медицинских наук, доцент кафедры инструментальной диагностики с курсом фтизиатрии, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (irina.stomenskaja@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7332-4477)
Бубнова Наталья Владимировна
ассистент кафедры инструментальной диагностики с курсом фтизиатрии, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (natalia210485@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2505-0827)

Article link

Struchko G., Timofeeva N., Mikhailova M., Kostrova O., Stomenskaya I., Bubnova N. Hematological Parameters of Female Rats in Conditions of Experimental Mammary Carcinogenesis [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2019. – №4. P. 52-53. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2019/4/6/.