Single article

Danilova I., Abrzhin D., Kriuchkova E., Tsareva E., Pavlova S.

Interest 3rd Year Medical Students in Studying the Discipline "Pharmacology"

Keywords: pharmacology, teaching, students, specialty "General Medicine", training, motivation, questioning

The article presents the results of the study using the method of continuous written anonymous survey of third-year students of the medical faculty majoring in "General Medicine". Students were asked questions about the goals that they set for themselves in studying the discipline "Pharmacology" and studying at the faculty of medicine in general, about the ways to get ready for classes and satisfaction with the training process in general. 20,3% of young people and 18,2% of third-year girls are studying at the University because of external reasons. 26,1% of young people and 25,4% of girls in the study of "Pharmacology" seek only to pass the exam in the discipline; this index is higher among «working" students.” Pharmacology" is among the most important subjects: the discipline takes the first-second place in priority among other disciplines of the third year. 46,6% of young men and 49,3% of girls put "Pharmacology" in the first place in terms of the complexity of its studying. 37,8% of girls associate difficulties in mastering the discipline with complexity of the subject, 32,7% – with lack of time. 23,5% of young men and 19,2% of girls believe that they lack knowledge in other basic disciplines. Difficulties with mastering the subject are not related to the peculiarities of human resources: 79,5% of young men and 75,6% of girls rate their teachers at 5 points by a 5-point scale. Most students get ready for laboratory classes in "Pharmacology" during a few days (48,9% of young men, 40,8% of girls) or the day before (37,5% of young men, 54,2% of girls). About 20% of young people do not prepare enough or do not get ready at all.

References

 1. Alekseenko S.N., Gaivoronskaya T.V. Anketirovanie studentov – effektivnyi instrument monitoringa vnutrennei sredy vuza [Questionnairy of students is an effective way for monitoring the internal environment of a university]. Meditsinskii vestnik Severnogo Kavkaza, 2012, no. 4(28), pp. 96–98.
 2. Artyukevich A.N. Vliyanie motivatsii i motivov ucheniya na effektivnost’ protsessa obucheniya studentov vuza [Influence of motivation and learning reasons on the effectiveness of the process of teaching students of a high school]. XLIII nauchno-prakticheskaya konferentsiya prepodavatelei, aspirantov i sotrudnikov Sakhalinskogo gosudarstvennogo universiteta: sb. materialov [Proc. of XLIII Sci. and Pract. Conf. of Teachers, Graduate Students and Staff of State University: collection of materials]. Yuzhno-Sakgalinsk, 2014, pp. 107–116.
 3. Artyushkova E.B., Krivoshlykova M.S. Deyatel’nostnyi podkhod v prepodavanii farmakologii Sakhalin [Activity approach in pharmacology teaching]. Obrazovatel’nyi protsess: poisk effektivnykh form i mekhanizmov: sb. trudov Vserossiiskoi nauchno-uchebnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 82-i godovshchine KGMU [Proc. of Rus. Sci. Conf. «Educational process: the search for effective forms and mechanisms»]. Kursk, 2017,69–72.
 4. Belyaeva G.F., Tsarenko A.S. Oprosy «Prepodavatel’ glazami studenta» kak instrument usovershenstvovaniya upravleniya uchebnym protsessom v vuze [Questionnairy “Teacher through the eyes of a student” as a way for improving the management of the educational process in a university]. Gosudarstvennoe upravlenie, 2012, no. 32, p. 2.
 5. Balakireva A.I., Vlasov P.N., Balakireva E.A., Pogorelova E.I., Kalmykova G.V. Rezul’taty anketirovaniya, posvyashchennogo voprosam proforientatsii, studentov 1 kursa pediatricheskogo fakul’teta [Survey results on career guidance of 1st year students of the pediatric faculty]. Innovatsii v nauke, 2015, no. 42, pp. 72–77.
 6. Bobrishcheva-Pushkina N.D., Kuznetsova L.Yu., Popova O.L., Sitnikova O.Yu., Kozlov V.V. Izuchenie otnosheniya studentov k formam kontrolya znanii dlya optimizatsii prepodavaniya v vuze [Research of students’ attitudes towards knowledge control forms to improve teaching in a high school]. Sechenovskii vestnik [Sechenovsky herald], 2016, no. 1, pp. 48–52.
 7. Gaisina E.F., Izmozherova N.V. Innovatsionnye tekhnologii v prepodavanii farmakologii i klinicheskoi farmakologii [Innovative technologies in teaching of pharmacology and clinical pharmacology]. Zdorov’e i obrazovanie v XXI veke, 2016, no. 4, vol. 18, pp. 19–22.
 8. Korotovskikh L.S. Keis-metod kak sposob povysheniya kompetentnosti obuchayushchikhsya na kafedre farmakologii [Case method is a way to improve the competence of students at the pharmacology department]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki, 2018, no. 4, vol. 10, pp. 72–76.
 9. Litvinova T.A., Ovsyanko E.V., Zalavina S.V., Samatova I.M., Gorodkova E.V., Ponomarenko Yu.L., Ovsyanko Ya.U. Upravlenie kachestvom uchebnogo protsessa i pedagogicheskoi deyatel’nost’yu cherez anketirovanie obuchayushchikhsya [Quality management of the educational process and pedagogical activity through the survey of students]. Meditsina i obrazovanie v Sibiri, 2008, no. 2, p. 13.
 10. Litvinova T.N., Yudina T.G., Rusinova T.V., Litvinova M.G. Anketirovanie studentov pervogo kursa «Izuchenie khimii glazami studentov» [Questionnaire of first-year students “Studying chemistry through the eyes of students”]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovanii, 2017, no. 4-1, pp. 178–181.
 11. Solenova E.A., Mukin V.A. Farmakologicheskoe obrazovanie vrachei v universitetskom prostranstve [Pharmacological education of doctors in the university space]. European Research: sb. statei XIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 2 chastyakh [Proc. of 13th Conf. «European Research». 2 parts]. Penza, 2017, pp.205–209.
 12. Kool A., Mainhard T., Brekelmans M., van Beukelen P., Jaarsma D. Goal orientations of health profession students throughout the undergraduate program: a multilevel study. BMC Med Educ, 2016, vol. 16, p. 100.
 13. Malau-Aduli B.S., Lee A.Y.S., Cooling N., Catchpole M., Jose M., Turner R. Retention of knowledge and perceived relevance of basic sciences in an integrated case-based learning (CBL) curriculum. BMC Med Educ, 2013, vol. 13, p. 139.
 14. Hongbin Wu, Juan Zheng, Shan Li, Jianru Guo. Does academic interest play a more important role in medical sciences than in other disciplines? A nationwide cross-sectional study in China. BMC Med Educ, 2019, vol. 19, p. 301.
 15. Horn L., Tzanetos K., Thorpe K., Straus S.E. Factors associated with the subspecialty choices of internal medicine residents in Canada. BMC Med Educ, 2008, vol. 8, p. 37.
 16. Jones D., Yamashita T., Ross R.G., Gong J. Positive predictive value of medical student specialty choices. BMC Med Educ, 2018, vol. 18, p. 33.

About authors

Danilova Irina
Senior Teacher, Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Biochemistry, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (medicine345@mail.ru; )
Abrzhin Dmitrii
4rd Year Student of Medical Faculty, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )
Kriuchkova Elena
4rd Year Student of Medical Faculty, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )
Tsareva Ekaterina
4rd Year Student of Medical Faculty, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )
Pavlova Svetlana I.
Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Biochemistry, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (flavonoid@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9976-7866)

Article link

Danilova I., Abrzhin D., Kriuchkova E., Tsareva E., Pavlova S. Interest 3rd Year Medical Students in Studying the Discipline “Pharmacology” [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2019. – №3. P. 43-52. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2019/3/6/.