Single article

Struchko G., Timofeeva N., Kostrova O., Stomenskaya I., Matveeva I.

A clinical case of eosinophilic leukemoid reaction against the background of intestinal giardiasis

Keywords: giardiasis, leukocytosis, eosinophilia, blood, giardia cysts, fecal examination

Currently, intestinal giardiasis affects not only children, but quite often it is met in adults. The main symptoms of giardiasis are pain in the right hypochondrium, dyspeptic phenomena, bronchospasm, rhinitis, as well as allergic dermatites. In recent years, giardiasis has increasingly been a hidden infection, it does not manifest clinically. This article presents a case of leukemoid reaction of eosinophilic type against the background of intestinal giardiasis. Despite the fact that the elderly patient was admitted to the neurological department with complaints of persistent headaches, heaviness in the head, blood pressure drops, fatigue, memory loss, insomnia and general weakness, she was diagnosed with giardiasis. At this, the only symptom of this pathology was leukocytosis with eosinophilia in her general blood analysis.

References

  1. Voskanyan A.G. Leykemoidnyye reaktsii i leykemii v klinike bolnykh astmoy. Osobennosti techeniya bronkhial’noy astmy. Lecheniye i prognoz [Leukemoid reactions and leukemia in the clinic of asthma patients. Features of bronchial asthma course. Treatment and prognosis]. Krov’ [Blood], 2007, no. 2(6).
  2. Goryachkina L.A., Terekhova Ye.P. Idiopaticheskiy gipereozinofil’nyy sindrom [Idiopathic hypereosinophilic syndrome]. Effektivnaya farmakologiya, 2012, no. 1, 56–62.
  3. Klinicheskiye rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu miyeloproliferativnykh zabolevaniy s eozinofiliyey i idiopaticheskogo gipereozinofil’nogo sindroma. 2014 [Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of myeloproliferative diseases with eosinophilia and idiopathic hypereosinophilic syndrome. 2014]. Available at: http://blood.ru/documents/clinical%20guidelines/29.%20klinicheskie-rekomendacii-2014-xmpz-s-eozinofiliej.pdf.
  4. Kolobovnikova Yu.V., Urazova O.I., Novitskiy V.V., Litvinova L.S., Naslednikova I.O., Voronkova O.V., Mikheyeva K.O. Eozinofil i yego rol’ v patologii [Eosinophil and its role in pathology]. Immunopatologiya, allergologiya, infektologiya [Immunopathology, Allergology, Infectology], 2011, no. 2, 6–13.
  5. Mikhaylova I.V., Timofeyeva N.YU., Matveyeva I.V., Kostrova O.YU., Bubnova N.V. Zabolevaniya allergicheskogo geneza na fone lyamblioza u vzroslykh [Allergic diseases in the background of giardiasis in adults]. In: Sankt-Peterburg – Gastro-2016: materialy 18-go Mezhduna. Med. slavyano-baltiiskogo nauchnogo foruma [Proc. of 18th Slavic-Baltic scientific forum]. Gastroenterologiya Sankt-Peterburga, 2016, №1-2, рр M22-M22a.
  6. Mikhaylova I.V., Timofeyeva N.Yu., Struchko G.Yu., Kostrova O.Yu., Stomenskaya I.S., Bubnova N.V., Komelyagina N.A. Allergicheskiye zabolevaniya, assotsiirovannyye s lyambliozom [Allergic diseases associated with giardiasis]. Speshite delat’ dobro: materialy mezhregion. nauch.-prakt. konf., posvyashchennoy pamyati zaveduyushchego kafedroy gospital’noy terapii № 1 d-ra med. nauk, professora V.N. Saporova [Proc. of the Interregional Sci. and Pract. Conf. dedicated to the memory of the head of Hospital therapy department № 1, Professor V. N. Superov]. Cheboksary, 2016, pp. 153–156.
  7. Ramiakeatrarivu U.Zh. Lyamblioz: vzglyad iz Rossii i Madagaskara [Giardiasis: a view from Russia and Madagascar]. Byulleten’ meditsinskikh internet-konferentsiy [Bulletin of medical Internet conferences], 2013, vol. 3, no. 2, p. 335.
  8. Shalenkova M.A., Mikhaylova Z.D. Eozinofiliya kak oslozhneniye dlitel’nogo priyema kordarona [Eosinophilia as a complication of long-term use of cordarone]. Meditsinskiy al’manakh [Medical almanac], 2010, no. 1(10), 215–218.

About authors

Kostrova Olga Yu.
Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor, Head of Department of the Instrumental Diagnostics with a Course of Phthisiology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (evkbiz@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7057-9834)
Matveeva Irina Vladimirovna
ultrasonic diagnostics doctor, City Clinical Center, Russia, Cheboksary )
Stomenskaya Irina S.
Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor, Department of the Instrumental Diagnostics with a Course of Phthisiology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (irina.stomenskaja@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7332-4477)
Struchko Gleb Yu.
Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Normal and Topographic Anatomy Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (glebstr@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0549-5116)
Timofeeva Natalya Yu.
Senior Lecturer, Department of Instrumental Diagnostics Department with a Course of Phthisiology, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (bla11blabla@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7596-0132)

Article link

Struchko G., Timofeeva N., Kostrova O., Stomenskaya I., Matveeva I. A clinical case of eosinophilic leukemoid reaction against the background of intestinal giardiasis [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2018. – №3. P. 20-23. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2018/3/3/.