Single article

Rodionov V., Mikhailov M., Andreeva N., Pilipchuk I., Dianova T., Ivanova O.

Evaluation of the various components of the body in children of Cheboksary

Keywords: children, bioimpendancemetria, forecast

The aim of this work was to establish a quantitative method bioimpendancemetria violations of the structure of body components in 11 853 children of school age (7-17) residing in the city of Cheboksary. In this group of pupils elevated body mass index 8-12 % and increased volume of extracellular fluid 1/3 of children of observed. Correlations were found between lipid profile and the different components of the body the presence of metabolic syndrome in the studied group of children suggests.

References

  1. Bokova T.A., Rimarchuk G.V. Metabolicheskii sindrom v praktike vracha-pediatra [Metabolic syndrome in the practice of pediatrician]. Praktika pediatra [Practice of a pediatrician], 2013, no. 5, pp. 38–44.
  2. Gartfel’der D.V., Golenkov V.Metody statisticheskogo analiza v psikhologii i meditsine [Methods of statistical analysis in psychology and medicine]. Cheboksary, Chuvash University Publ., 2007, 154 p.
  3. Nikolaev B.G., Sindeeva L.V., Nekhaeva T.N., Yusupov R.D. Sostav tela cheloveka: istoriya izucheniya i novye tekhnologii opredeleniya [Structure of the human body: history of research and new technology]. Sibirskoe meditsinskoe obozrenie, 2011, no. 4, pp. 3–7.
  4. Stroganova N.N., Kozlov V.A., Pavlov A.A., Smelova T.P. Sostoyanie fizicheskogo razvitiya detei nekotorykh raionov Chuvashskoi respubliki po dannym bioimpedansmetrii [Status of physical development of children in some districts of the Chuvash Republic according bioimpendancemetria]. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni I.Ya. Yakovleva, 2012, no. 2(74), pp. 158–163.
  5. Shcherbakova M.Yu., Sinitsin P.A. Sovremenye vzglyady na diagnostiku, klassifikatsiyu, prrintsipy formirovaniya grupp riska i podkhody k lecheniyu detei s metabolicheskim sindromom [Modern views on the diagnosis, classification, printsipy of formation of risk groups and approaches to treatment of children with metabolic syndrome]. Pediatriya [Pediatrics], 2010, vol. 89, no. 3, pp. 123–127.
  6. Оrsi C.M., Hale D.E., Lyncj J.L. Pediatric obesity epidemiology. Curr. Opinion in Endocr. Diabetes&Obesity, 2011, vol. 18, pp. 14–22.

About authors

Andreeva Natalia Petrovna
candidate of medical sciences, pediatrics and pediatric surgery department associate professor, City Pediatric Hospital № 3, Russia, Cheboksary (gdb3-priem@med.cap.ru; )
Ivanova Olga Nikolaevna
pediatrics and pediatric surgery department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (kafedrapediatrii@mail.ru; )
Rodionov Vladimir Anatolievich
doctor of medical sciences, professor, pediatrics and pediatric surgery department head, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (vladimirodionov@yandex.ru; )
Dianova Tatiana Ivanovna
pediatrics and pediatric surgery department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (kafedrapediatrii@mail.ru; )
Mikhailov Mikhail Yurievich
head physician, City Pediatric Hospital № 3, Russia, Cheboksary (gdb3-priem@med.cap.ru; )
Pilipchuk Irina Leonidovna
health center head, City Pediatric Hospital № 3, Russia, Cheboksary (gdb3-priem@med.cap.ru; )

Article link

Rodionov V., Mikhailov M., Andreeva N., Pilipchuk I., Dianova T., Ivanova O. Evaluation of the various components of the body in children of Cheboksary [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2017. – №2. P. 19-23. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2017/2/4/.