Single article

Speranskaya E., Mukhamedzhanova L., Golubtsova N.

Morphological assessment of proliferative processes activity in periodontal tissues in patients with chronic generalized periodontitis

Keywords: chronic generalized periodontal disease, Ki-67, proliferative activity, markers

The purpose of work consisted in studying morphological structures of multilayer flat gum epithelium in chronic generalized periodontal disease. Tissue of gingival papilla of 55 patients was studied by means of immunohistochemical methods. Proliferative cellular activity of multilayer flat epithelium and that of proper gingival plate was determined by Ki-67 marker’s expression level. It is established that in inflammatory-destructive lesions proliferative activity of epitheliocytes decresases by 1,4, that of proper gingival plate fibroblasts – more than twice. When staining with hematoxylin and eosine it is noted that in patients with an intact parodentium, mucous membrane proper plate has indistinctly expressed papillary and reticular layer in comparison with patients burdened by periodontal disease: the number of connective tissue papillas increases by 1,2. Chronic inflammation in parodontal tissues leads to change in cytoarchitecture and cellular proliferative activity in gingival papilla.

References

  1. Bulycheva T.I., Deineko N.L., Grigor’ev A.A. Immunotsitokhimicheskaya otsenka stimulyatsii limfotsitov fitogemagglyutininom reaktsii blasttransformatsii limfotsitov s monoklonalnymi antitelami Ki-67 [The immune cytochemical evaluation of reaction of phytohemagglutinin stimulation of lymphocytes with monoclonal antibodies Ki-67]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika [Clinical laboratory diagnostics], 2014, vol. 59, no. 7, pp. 51–54.
  2. KamyshnikovS. Onkomarkery: metody opredeleniya, referentnye znacheniya, interpretatsiya testov [Tumor markers: the methods of determining, reference values, interpretation of test]. Moscow, MEDpress-inform Publ., 2001, 128 p.
  3. Karapetyan V.L., Stepanova S.V., Baryshnikov A.B., Nikogosyan S.O., Kuznetsov V.V. Prognosticheskoe znachenie ekspressii belka Ki -67 v tkani opukholi bol’nykh rakom yaichnikov I-II stadii [Prognostic significance of protein expression of Ki -67 in cancer patients ovarian tumor tissue I-II stage]. Rossiiskii bioterapevticheskii zhurnal [The Russian biotherapeutic magazine], 2010, vol. 9, no. 3, pp. 31–35.
  4. Korolenkova L.I., Stepanova E.V., Ermilova V.D., Baryshnikov A.Yu., Bryuzgin V.V. Ekspressiya Ki -67, timidin fosforilazy (TF) i PTEN v intraepitelial’nykh neoplaziyakh sheiki matki [Expression of Ki-67, the timidin fosforilaza (TF) and PTEN in the in intraepithelial neoplasia of a neck of a uterus]. Voprosy onkologii [Oncology questions], 2011, vol. 57, no. 2, pp. 199–203.
  5. Lazarev A.F., Klimachev V.V., Zor’kin V.G., Bobrov I.P., Avdalyan A.M. Osobennosti markerov Ki-67, PSNA, p 53 i aktivnosti neoangiogeneza v prognoze raka zheludka [Features of markers of Ki-67, PSNA, p 53 and activity of a neoangiogenesis in the forecast of stomach cancer]. Rossiiskii bioterapevticheskii zhurnal [The Russian biotherapeutic magazine], 2010, vol. 9, no. 4, pp. 117–122.
  6. Lazukin A.V. Yavlyaetsya li faktor proliferatsii Ki -67 kriteriem chuvstvitel’nosti k khimioterapii bol’nykh rakom molochnoi zhelezy? [Whether the factor of a proliferation of Ki-67 is criterion of sensitivity to a chemotherapy of patients with cancer of a mammary gland?]. Rossiiskii bioterapevticheskii zhurnal [The Russian biotherapeutic magazine], 2014, vol. 13, no. 3, pp. 95–100.
  7. Nikogosyan S.O., Baryshnikov A.Yu., Stepanova E.V., Kuznetsov V.V., Karapetyan V.L. Klinicheskoe znachenie indeksa Ki -67 v tkanyakh opukholi u bol’nykh rakom yaichnikov I i II stadii [Clinical value of the Ki-67 index in tumor tissues at patients suffering from cancer ovaries of I and II stages]. Rossiiskii onkologicheskii zhurnal [The Russian oncological magazine], 2014, no. 5, pp. 36–41.
  8. Osipova Yu.L., Bulkina N.V., Kropotina A.Yu. Vospalitel’nye zabolevaniya parodonta pri neerozivnoi forme gastroezofageal’noi reflyuksnoi bolezni: klinicheskie i immunomorfologicheskie aspekty [Inflammatory diseases of a parodont at not erosive form of a gastroesophageal reflux disease: clinical and immunomorphological aspects]. Fundamental’nye issledovaniya [Basic researches], 2012, no. 2(2), pp. 325–327.
  9. Osipova Yu.L. Vospalitel’nye zabolevaniya parodonta pri gastroezofageal’noi reflyuksnoi bolezni: prognozirovanie techeniya i taktika vedeniya: dis. … d-ra med. nauk [Inflammatory diseases of a parodont in case of a gastroezofagealny reflux disease: forecasting of a current and tactics of maintaining. Doct. Diss.]. Saratov, 2015, 260 p.

About authors

Speranskaya Ekaterina Mikhailovna
dental diseases propedeutics and new technologies department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (katerina_dumspirospero@mail.ru; )
Mukhamedzhanova Lyubov R.
Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Propaedeutics of Dental Diseases and New Technologies, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (lr71@bk.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0752-6497)
Golubtsova Natalya Nikolaevna
candidate of biological sciences, associate professor, general and clinical morphology and forensic medicinee department head, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (golubnata@list.ru; )

Article link

Speranskaya E., Mukhamedzhanova L., Golubtsova N. Morphological assessment of proliferative processes activity in periodontal tissues in patients with chronic generalized periodontitis [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2017. – №1. P. 55-59. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2017/1/9/.