Single article

Anoknina A., Loseva T., Losev A.

The problem of patient’s adaptation to orthodontic treatment

Keywords: adaptation, adaptation mechanism, adaptation factors, orthodontic treatment, orthodontic appliance

The article presents a literature review of the current scientific data on the problem of patients’ adaptation to orthodontic treatment. Orthodontic appliance, being a local irritant in the oral cavity, causes reflex changes in other organs and systems, primarily in the function of the CNS. Adaptation processes take place at three levels: biological, psychological and social. Biological adaptive changes in dentition under the influence of orthodontic appliances are well studied by many authors and are seen as changes in food reflexes, mastication and masticatory muscles tone, changes in quantitative and qualitative salivary composition, articulation disorder. In recent times the issues of psychological and social adaptation have become increasingly relevant. The importance of the patient's motivation, his relations with peers when wearing orthodontic appliances and relationship in the doctor-patient system is emphasized. Today, a dentist should be able to identify psychological and social factors that can influence the course of treatment in general and the adaptation process to orthodontic appliances in particular.

References

 1. Atkinson R.C., Smith E.E., Bem D.J., Nolen-Koeksema S., Hilgard E. Hilgard’s Introduction to Psychology. 12th Harcourt Brace College, 1996, xxi, 776 p. (Rus. ed.: Vvedenie v psikhologiyu. Moscow, Trivola Publ., 1999, 737p.).
 2. Vasilenko E.P., Tokarevich I.V. Otsenka urovnya adaptatsii detei k standartnym s”emnym ortodonticheskim apparatam [Assessment of the level of the adaptation of children to a standard removable orthodontic appliances]. Sbornik nauchno-prakticheskikh materialov BGMU [Scientific-practical collection of materials BSMU]. Minsk, 2010, pp. 1–12.
 3. Garbatsevich N.A. Prognozirovanie iskhoda ortodonticheskogo lecheniya u 8-12-letnikh detei: avtoref. dis… kand. med. nauk [Prediction of outcome of orthodontic treatment in 8-12 year old children. Diss. Abstract]. Minsk, 1994, 32 p.
 4. Grigor’ev K.I. Adaptatsiya i stress v detskom vozraste [Adaptation and stress in childhood]. Moscow, MED-press-inform Publ., 2014, 304 p.
 5. Distel’ V.A., Suntsov V.G., Vagner V.D. Zubochelyustnye anomalii i deformatsii [Dentoalveolar anomalies and deformations]. Moscow, Medicinskaya kniga Publ, Nizhnii Novgorod, 2001, 102 p.
 6. Zav’yalova E.K. Psikhologicheskie mekhanizmy sotsial’noi adaptatsii cheloveka [Psychological mechanisms of social adaptation of the person].Vestnik Baltiiskoi pedagogicheskoi akademii, 2001, vol. 40, pp. 55–60.
 7. Istomina E.V. Deontologicheskoe povedenie stomatologa-ortopeda v zavisimosti ot kharakterologicheskikh osobennostei patsientov: avtoref.diss…kand. med. nauk [Ethical behaviour of the dentist-or­tho­pedist, depending on the characterological characteristics of patients. Diss. Abstract]. Moscow, 2007, 27 p.
 8. Karslieva A.G. Izmenenie immunologicheskikh pokazatelei rotovoi zhidkosti u detei na etapakh ortodonticheskogo lecheniy: dis. … kand. med. nauk [The Change of immunological indices of oral fluid in children at the stages of orthodontic treatment]. Stavropol, 2014, 210 p.
 9. Kutsevlyak V.I. Ortodontiya [Orthodontics]. Khar’kov, 2005, 464 p.
 10. Larentsova L.I., Smirnova N.B. Psikhologiya vzaimootnoshenii vracha i patsienta [Psychology of relationship between doctor and patien]. Moscow, GEOTAR-Media Publ., 2014, 152 p.
 11. Maklakov A.G. Lichnostnyi adaptatsionnyi potentsial: ego mobilizatsiya i prognozirovanie v estremal’nykh usloviyakh [Personal adaptational potential: its mobilization and forecasting in extreme conditions. Psychological journal]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological journal], 2001, vol. 22, no. 1, pp. 16–24.
 12. Maklakov A.G. Obshchaya psikhologiya [General psychology]. St. Petersburg, Piter Publ., 2008, pp. 437–454.
 13. Pototskaya S.V. Vliyanie ortodonticheskogo lecheniya s primeneniem breket-sistemy na funktsional’noe sostoyanie chelyustno- litsevoi oblasti i pozvonochnika: avtoref. dis. … kand. med. nauk [Influence of orthodontic treatment using braces on the functional status of maxillofacial area and spine. Diss. Abstract]. Novosibirsk, 2008, 23 p.
 14. Radkevich A.A., Galonskii V.G. Otsenka adaptatsii k ortopedicheskim stomatologicheskim konstruktsiyam [Assessment of adaptation to an orthopedic dental structures. Siberian medical journal]. Sibirskii meditsinskii zhurnal, 2009, no. 3, pp. 82–87.
 15. Rakoshi T, Graber T.M. Zuboal’veolyarnoe i chelyustno-litsevoe ortodonticheskoe lecheniem [Dentoalveolar and maxillo-facial orthodontic treatment]. Lvov, GalDent Publ., 2012, 398 p.
 16. Rubleva I.A., Slabkovskaya A.B., Persin L.S. Vliyanie ortodonticheskikh apparatov dlya vydvizheniya nizhnei chelyusti na postural’noe ravnovesie [The impact of the mandibular protrusion orthodontic appliances on postural equilibrium]. Byulleten’ meditsinskikh internet-konferentsii [Bulletin of medical Internet conferences], vol. 3, no. 9, pp. 1094–1096.
 17. Tabatadze V.G. Vzaimootnosheniya vracha-ortodonta i rebenka-patsienta v stomatologicheskoi praktike: dis. … kand. med. nauk [Relationship between the orthodontist and the child-patient in the dental practice. Diss. Abstract]. Moscow, 2007, 24 p.
 18. Taklas N. Aspekty adaptatsii patsientov k nes”emnoi ortodonticheskoi tekhnika: avtoref. dis. … kand. med. nauk [Aspects of adaptation of patients to fixed orthodontic appliances. Diss. Abstract]. Moscow, 2012, 27 p.
 19. Shilova G.B. Nekotorye fiziologicheskie reaktsii organizma rebenka pri lechenii anomalii prikusa ortodonticheskimi apparatami: avtoref. dis. … d-ra med. nauk [Some physiological reactions of an organism of the child in the treatment of malocclusion orthodontic appliances]. Lvov, 1971, 31 p.
 20. Shtak S.V. Analiz problemy sotsial’noi-psikhologicheskoi adaptatsii v usloviyakh transformatsii Rossiiskogo obshchestva [Analysis of problems of social-psychological adaptation in the conditions of transformation of Russian society]. In: Sibirskaya psikhologiya segodnya [Siberian psychology today] Kemerovo, Kuzbassvuzizdat Publ., 2004, pp. 267–273.
 21. Khoroshilkina F.Ya. Defekty zubov, zubnykh ryadov, anomalii prikusa, morfofunktsional’nye narusheniya v chelyustno-litsevoi oblasti i ikh lechenie [Defects of the teeth, dentition, malocclusion, morphological and functional disorders in the maxillofacial region and their treatment]. Moscow, MIA Publ., 2006, 544 p.
 22. Abeleira M.T., Pazos E., Ramos I., Outumuro M., Limeres J., Seoane-Romero J., Diniz M., Diz P. Orthodontic treatment for disabled children: a survey of parent’s attitudes and overall satisfaction. BMC Oral Health, 2014, vol. 14, no. 98, pp. 1–8.
 23. Bergius M., Berggren U., Kiliaridis S. Experience of pain during an orthodontic procedure. J. Oral Sci., 2002, Apr., vol. 110(2), pp. 92–98.
 24. Bergius M., Kiliaridis S., Berggren U. Pain in orthodontics: a review and discussion of the literature. Orofac. Orthop., 2000, vol. 61(2), pp. 125–137.
 25. Erdinc A.M., Dincer B. Peerception of pain during orthodontic treatment with fixed appliances. J. Orthod., 2004, Feb., vol. 26(1), pp. 79–85.
 26. Kiliaridis S., Bergius M. Pain and discomfort in orthodontics. Chicago, Quintessence, 2004, pp. 131–143.
 27. Krishnan V. Orthodontic pain: from causes to management – a review. J. Orthod., 2000, vol. 29(2), pp. 170–179.
 28. Sergl H.G., Klages U., Zentner A. Functional and social discomfort during orthodontic treatment – effects on compliance and prediction of patient’s adaptation by personality variables. J. Orthod., 2000, Jun., vol. 22(3), pр. 307–315.

About authors

Anokhina Antonina Vasilievna
doctor of medical sciences, professor, pediatric, therapeutic dentistry and orthodontics department head, Kazan State Medical Academy – Branch Campus of the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Russia, Kazan (a_anokhina@mail.ru; )
Losev Andrey V.
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Pediatric Dentistry Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (a.losew2010@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0832-2149)
Loseva Tatiana Vasilievna
pediatric, therapeutic dentistry and orthodontics department graduate student, Kazan State Medical Academy – Branch Campus of the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Russia, Kazan (tanya_step@mail.ru; )

Article link

Anoknina A., Loseva T., Losev A. The problem of patient’s adaptation to orthodontic treatment [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2017. – №1. P. 10-16. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2017/1/2/.