Single article

Gazymov M., Filippov D., Dobrov A., Osipov V., Amanov Sh.

Renal form of primary hyperparathyroidism: diagnosis and treatment

Keywords: primary hyperparathyroidism, parathyroid hormone, often recurrent nephrolithiasis, videoassisted adenomectomy

During the period from 1980 to 2014 41 patients with renal form of primary hyperparathyroidism were operated. Determination of calcium levels in all patients with nephrolithiasis allows to suspect their primary hyperparathyroidism. The most informative indicators are hypercalcemia and increased levels of parathyroid hormone in blood, and the ones for topical diagnosis of parathyroid adenomas are X-ray methods. Removal of parathyroid adenomas results in normalization of calcium and phosphorus metabolism and reduces risk factors for nephrolithiasis relapse.

References

  1. Beloborodov V.A., Pinskii S.B., Man’kovskikh V.A. Opyt diagnostiki i lecheniya pervichnogo giperparatireoza. Sovremennye aspekty khirurgicheskoi endokrinologii [Previous diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism. Modern aspects of surgical endocrinology]. Materialy XX Rossiiskogo simpoziuma s mezhdunarodnym uchastiem [Proceedings of the XX Russian Symposium with international participation]. Moscow, Kazan, FEN Publ., 2012, pp. 50–52.
  2. Dzeranov N.K., Rapoport L.M. Mochekamennaya bolezn’ [Rapoport Urolithiasis disease]. In: Glybochko P.V., Alyaev Yu.G., eds. Integral’naya urologiya: rukovodstvo dlya vrachei [ntegrated Urology]. Moscow, Medforum Publ., 2014, pp. 150–184.
  3. Kalinin A.P., Kotova I.V., Bogatyrev O.P., Kazantseva I.A., Tishenina R.S. Khirurgicheskoe lechenie pervichnogo giperparatireoza: posobie dlya vrachei [Kazantseva I.A., Tishenina R.S. Surgical treatment of primary hyperparathyroidism: a manual for physicians]. Moscow, MONIKI Publ., 2003, 48 p.
  4. Mokrysheva N.G. Patologiya pochek u patsientov s pervichnym giperparatireozom (PGPT) [Pathology of the kidney in patients with primary hyperparathyroidism]. Materialy XII s”ezda Rossiiskogo obshchestva urologov [Proc. of XII Congress of the Russian Society of Urology]. Moscow, Dupak Publ., 2012, p. 187.
  5. Ragozin D.S., Sergeiko S.V., Azarov A.A. Chastota giperkal’tsiemii i pervichnogo giperparatireoza sredi bol’nykh mochekamennoi bolezn’yu [The frequency of hypercalcemia and primary hyperparathyroidism in patients with urolithiasis]. Materialy XIV kongressa Rossiiskogo obshchestva urologov [Proc. of XIV Congress of the Russian Society of Urology]. Saratov, 2014, pp. 324–352.

About authors

Gazymov Minvaley Mingaleevich
doctor of medical sciences, general surgeons and oncology department professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (urocheb@mail.ru; )
Filippov David Stanislavovich
candidate of medical sciences, general surgery and oncology department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )
Osipov Vladimir Fedorovich
surgical department head, Republican Clinical Hospital of War Veterans, Russia, Cheboksary )
Dobrov Aleksey V.
Head of the Department of Thoracic Surgery, Republican Clinical Hospital, Russia, Cheboksary (a.v.dobrov@mail.ru; )
Amanov Shamurat Sapardurdyevich
clinical resident, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )

Article link

Gazymov M., Filippov D., Dobrov A., Osipov V., Amanov Sh. Renal form of primary hyperparathyroidism: diagnosis and treatment [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2016. – №4. P. 1-6. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2016/4/1/.