Single article

Stolyarov M., Smirnova A., Kirtaeva A., Kandeykina N.

Restoration of jaw bony tissue with the use of bone-seeking material «Osteomatrix»

Keywords: tooth-preserving operation, destructive forms of chronic apical periodontitis, bone defect, bone-seeking material «Osteomatrix»

Interconnection between neuroamines content in regulator cells and formation of new bone jaw substance after tooth-preserving operations using the material «Osteomatrix» (osteoplastic biomaterial based on xeno-collagen, xeno-hydroxyapatite, developed by «Conectbiofarm» LLC) was analyzed. 20 people aged 20 – 46 years old with a diagnosis of chronic apical periodontitis were involved in the study. Evaluation of bone regeneration was performed using study methods in different time periods: 3, 7, 30, 90, 120, 150 and 360 days after the surgery. When bone neoplasm was being formed, heparin sulfation increase therein was observed. By the 150th day of post-operative period full formation of spongeous bone was completed which gives the grounds for its recommendation for use in tooth-preserving operations.

References

 1. Bezrukov V.M., Grigor’yants L.A., Rabukhina N.A., Badalyan V.A. Ambulatornaya khirurgicheskaya stomatologiya. Sovremennye metody [Outpatient oral surgery. Modern methods]. Rukovodstvo dlya vrachei [The management for doctors], 2004, no. 2, 108 p.
 2. Gichev Yu.Yu., Gichev Yu.P. Rukovodstvo po mikronutrientologii. Rol’ i znachenie biologicheski aktivnykh dobavok k pishche [Guide micronutrient. The role and importance of biologically active additives to food]. Moscow, Triada-Kh Publ., 2006, 264 p.
 3. Iordanishvili A.K., Gololobov V.G., Usikov D.V. Otsenka effektivnosti primeneniya sovremennykh implantatsionnykh materialov [The evaluation of the effectiveness of modern implant materials]. Terra Medical stomatologiya [Terra Medical stomatology], 2003, no. 2, pp. 28–32.
 4. Lebedenko I.Yu., Arutyunov I.Yu., Antonik M.M., Stupnikov A.A. Klinicheskie metody diagnostiki funktsional’nykh narushenii zubochelyustnoi sistemy: uchebnoe posobie [Clinical methods of diagnosis of functional disorders of the dentition: a tutorial]. Moscow, MEDpress-inform Publ., 2008, 112 p.
 5. Lukashin B.P., Grebenyuk A.N. Glyukozaminoglikany: biologicheskaya rol’ v sisteme mezhkletochnykh vzaimodeistvii [Glycosaminoglycans: biological role in intercellular interactions]. Uspekhi sovremennoi biologii [Achievements of modern biology], 2010, vol. 130, no. 2, pp. 165–179.
 6. Lyubovtseva L.A. Lyuminestsentno-gistokhimicheskoe issledovanie aminosoderzhashchikh struktur kostnogo mozga, timusa i krovi pri deistvii neiromediatorov i antigenov. dokt. biol. Nauk. [Luminescent-histochemical study of the amine-containing structures of the bone marrow, thymus and blood under the action of neurotransmitters and antigens. Doct. Diss.]. Moscow, 1994.
 7. Mordashova O.N., Luk’yanova Ya.S. Rol’ katekholaminov i biogennykh aminov v razvitii bronkhial’noi astmy [Role of catecholamines and biogenic amines in the development of bronchial asthma]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern high technologies], 2005, no. 1, pp. 71–72.
 8. Mulendeev S.V. Biologicheski aktivnye veshchestva v strukturakh desny cheloveka pri periimplantitakh. kand. med. nauk. [Biologically active substances in the structures of the gums of a person when periimplantitis. Kand. Diss.]. Saransk, 2007.
 9. Pal’tsev M.A., Pal’tsev M.A., Kvetnoi I.M. Rukovodstvo po neiroimmunoendokrinologii [Guide neuroimmunoendocrinology]. Moscow, Meditsina Publ., 2006, 384 p.
 10. Poletaeva A.V., Dobrodeeva L.K. Sootnoshenie soderzhaniya rastvorimykh i membrannykh form klasterov differentsiatsii limfotsitov [The ratio of soluble and membrane forms of clusters of differentiation of lymphocytes]. Vestnik Ural’skoi meditsinskoi akademicheskoi nauki [Messenger of the Ural medical academic science], 2011, no. 2-1(35), pp. 62–63.
 11. Uglanov Zh.Sh. Analiz sopostavlenii rentgenologicheskikh i klinicheskikh dannykh pri diagnostike periapikal’nykh destruktivnykh izmenenii [Analysis comparison of radiological and clinical data in the diagnosis of periapical destructive changes]. Vestnik Kazakhskogo natsional’nogo meditsinskogo universiteta [Kazakh national medical university], 2010, no. 1, pp. 116–119.
 12. Falck B., Hillarp N.A., Thieme G., Torp A. Fluorescence of catecholamines and related compounds condensed with formaldehyde. J. Histochem. Cytochem. 1969; 10: 348–354.
 13. Cross S.A., Ewen S.W., Rost E.W. A study of methods a vailable for cytochemical localisation of histamine by fluorescence induced with ophtaldehydepracetaldehyde. Histochem. J. 1971; 3:6: 471–476.

About authors

Stolyarov Maksim Veniaminovich
maxillofacial surgery and dentistry department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (stomatolog100@yandex.ru; )
Smirnova Alina Vladimirovna
maxillofacial surgery and dentistry department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )
Kirtaeva Anastasia Vladislavovna
orthopaedic dentistry and orthodontics department assistant , Chuvash State University, Russia, Cheboksary )
Kandeykina Natalia Vladimirovna
orthopaedic dentistry and orthodontics department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )

Article link

Stolyarov M., Smirnova A., Kirtaeva A., Kandeykina N. Restoration of jaw bony tissue with the use of bone-seeking material «Osteomatrix» [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2016. – №3. P. 39-48. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2016/3/7/.