Single article

Rodionov V., Ivanova O.

Flu and acute respiratory infections among students of medical faculty

Keywords: influenza, respiratory diseases, students, vaccination, immunization, antibiotics, antipyretic, treatment

The article deals with issues of commitment to medical students influenza vaccination. The study included 103 students 17-24 years old. Studied adherence to influenza vaccination and tactics of treatment of ARI. Revealed the same coverage against influenza immunization among students and the first and sixth years. It was found that the first-year students are more likely to use antibacterial and antipyretic drugs than sixth-year students. Overall, a statistically significant increase in the cost of treating a single episode of acute respiratory infections in the first year students.

References

  1. Andreeva N.P., Petrova T.I., Kostinov M.P. Profilaktika ostrykh respiratornykh zabolevanii [Prevention of acute respiratory diseases]. Sem’ya v Rossii [Family in Russia], 2006, no. 2. рр. 104–110.
  2. Gorbunov V.I., Vozzhennikova G.V., Isaeva I.N., Makhmutova A.Sh., Osipova O.S. Mediko-sotsial’nye aspekty sostoyaniya zdorov’ya studentov [Medical and social aspects of the health status of student]. Ul’yanovskii mediko-biologicheskii zhurnal [Ulyanovsk Medico-biological Journal], 2014, no. 1, pp. 94–98
  3. Egorova E.Yu., Yudina N.V., Kalacheva A.G., Grustlivaya U.E., Torshin I.Yu., Doroshenko A.L., Grishina T.R., Gogoleva I.V., Gromova O.A. Effektivnost’ vitaminno-mineral’nogo kompleksa «Mul’tifort» dlya profilaktiki ostrykh respiratornykh zabolevanii u studentov [Еffect of vitamin-mineral complex “Multipart” for prevention of acute respiratory diseases in students]. Infektsionnye bolezni [Infectious Disease], 2012, no. 4(1), рр. 96–99.
  4. Kamaev I.A., Vasil’eva O.L. Dinamika zabolevaemosti i osobennosti meditsinskogo obsluzhivaniya [Dynamics of morbidity s features omeditsinskogo aintenance]. Zdravookhranenie Rossiiskoi Federatsii [Health Care of the Russian Federation], 2003, no. 1, pp. 34–35.
  5. Rodina I.A., Tomilina N.S. Analiz zabolevaemosti grippom sredi studentov i sotrudnikov RUDN [Analysis of the incidence of flu among students and staff of RUDN University]. Zdorov’e i obrazovanie v XXI veke [Health and education in XXI century], 2011, vol. 13, no. 11, р. 506.
  6. Tatochenko V.K., Ozertskovskii N.A.., Fedorov A.M. Immunoprofilaktika-2014 [Immunization-2014]. Moscow, Pediatr Publ., 2014, 280 p.
  7. Turovaya A.Yu., Kade A.Kh., Velichko M.A. Proyavleniya psikhoemotsional’nogo stressa u studentov medikov v zavisimosti ot uspevaemosti v period stressa [Мanifestations of psycho-emotional stress in medical students depending on performance in times of stress]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovanii [International journal of applied and fundamental research], 2014, no. 5(1), pp. 145–146.

About authors

Rodionov Vladimir Anatolievich
doctor of medical sciences, professor, pediatrics and pediatric surgery department head, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (vladimirodionov@yandex.ru; )
Ivanova Olga Nikolaevna
pediatrics and pediatric surgery department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (kafedrapediatrii@mail.ru; )

Article link

Rodionov V., Ivanova O. Flu and acute respiratory infections among students of medical faculty [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2016. – №3. P. 29-31. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2016/3/5/.