Single article

Nikolaev E.

Issues of clinical and psychological assesment of personality adjustment-maladjustment while in illness

Keywords: adjustment, maladjustment, personality, health, illness, biopsychosocial approach, adaptive potential, model

The aim of the work is to establish structural features of personal adjustment-maladjustment while in illness based on clinical and psychological study of patients with somatic and mental disease. An integrative model of personal adjustment-maladjustment while in illness is proposed in order to assess the nature of psychological categories of personality, health, disease, the personality adaptive potential. This view on the issues of personal adjustment-maladjustment while in illness integrated in biopsychosocial approach in medicine can help improve the quality of healthcare.

References

 1. Lazareva E.Yu., Nikolaev E.L. Sistema mnogourovnevoi adaptatsii lichnosti pri bolezni [Multi-level adaptation system of person with disease]. Vestnik psikhiatrii i psikhologii Chuvashii [The Bulletin of Chuvash Psychiatry and Psychology]. 2012, no. 8, pp. 93−104.
 2. Nekrasova N.A., Gubareva O.A. Formirovanie adaptatsionnogo potentsiala molodezhi v protsesse modernizatsii rossiiskogo sotsiuma [Formation of adaptive potential in youth in process of Russian society modernization]. Molodezh’ i nauka: sb. materialov VI Vseros. nauch.-tekhn. konf. studentov, aspirantov i molodykh uchenykh [Proc. of VI Rus. Sci. and Tech. Conf. «Youth and Science»]. Krasnoyarsk, Siberian Federal University Publ., 2011. Available at: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/section7.html (Accessed 2 September 2015).
 3. Nikolaev E.L., Hartfelder D.V., Lazareva E.Y. Lichnost’ kardiologicheskogo patsienta: vozmozhnosti adaptatsii, mezhlichnostnoye vzaimodeystniye [Cardiac patient personality: adaptation ability and interpersonal interaction]. Cheboksary, Chuvash University Publ., 2014, 302 p.
 4. Nikolaev E.L., Ignat’ev Yu.V., Mukhamadiev D.M. Psikhicheskoe zdorov’e na evraziiskom prostranstve kul’tur: klinicheskie, psikhologicheskie i sotsial’nye realii [Mental health in Eurasian space of cultures: clinical, psychological and social realities]. Cheboksary, Chuvash University Publ., 2013, 378 p.
 5. Nikolaev E.L., Lazareva E.Yu. Adaptatsiya i adaptatsionnyi potentsial lichnosti: sootnoshenie sovremennykh issledovatel’skikh podkhodov [Adaptation and personality adaptive potential: current research approaches]. Vestnik psikhiatrii i psikhologii Chuvashii [The Bulletin of Chuvash Psychiatry and Psychology], 2013, no. 9, pp. 18−32.
 6. Nikolaev E.L., Lazareva E.Yu. Osobennosti psikhicheskoi dezadaptatsii pri serdechno-sosudistykh zabolevaniyakh [Specific features of mental maladjustment in cardiovascular diseases]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2013, no. 4, pp. 209–212.
 7. Rozov V.I. Psikhologicheskii analiz adaptivnosti v ekstremal’nykh situatsiyakh: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [Psychological analysis of adaptability in emergency. Abstract of PhD thesis]. Kiev, 1993, 19 p.
 8. Solov’eva S.L. Resursy lichnosti [Personality resources]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii [Medical psychology in Russia]. Available at: http://medpsy.ru (Accessed 2 September 2015).
 9. Suslova E.S., Nikolaev E.L. Psikhologicheskie mekhanizmy sovladaniya pri dezadaptatsii lichnosti: kul’tural’nyi aspekt [Psychological mechanisms of personality coping in maladjustment: cultural aspect]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2006, no. 1, pp. 281–288.
 10. Shifner N.A., Bobrov A.E., Kulygina M.A. Klinicheskie osobennosti i varianty dinamiki rasstroistv adaptatsii u studentov [Clinical features and variants of adaptation disorders among students]. Vestnik psikhiatrii i psikhologii Chuvashii [The Bulletin of Chuvash Psychiatry and Psychology], 2012, no. 8, pp. 43−61.
 11. Apter-Levi Y., Pratt M., Vakart A., Feldman M., Zagoory-Sharon O., Feldman R. Maternal depression across the first years of life compromises child psychosocial adjustment; relations to child HPA-axis Psychoneuroendocrinology, 2015, vol. 10 (64), pp. 47–56. doi: 10.1016/j.psyneuen.2015.11.006.
 12. Attoe C., Pounds-Cornish E. Psychosocial adjustment following burns: An integrative literature review. Burns, 2015, vol. 41(7), pp.1375–1384. doi:10.1016/j.burns.2015.02.020.
 13. Brown B.T., Graham P.L., Bonello R., Pollard H. A biopsychosocial approach to primary hypothyroidism: treatment and harms data from a randomized controlled trial. Man. Therap., 2015, vol. 20, pp. 23–24. doi: 10.1186/s12998-015-0068-5.
 14. Dalgaard N.T., Todd B.K., Daniel S.I., Montgomery E. The transmission of trauma in refugee families: associations between intra-family trauma communication style, children’s attachment security and psychosocial adjustment. Attach Hum. Dev., 2015, vol. 25, pp.1–21.
 15. Takamoto M. Examination of role of personality and the effects of stress coping in stress process as within process. Shinrigaku Kenkyu, 2015, vol. 86(4), pp. 302–312 [Japanese].
 16. Wade D. Rehabilitation – a new approach. Overview and Part One: the problems. Rehabil., 2015, vol. 29(11), pp. 1041–1050. doi: 10.1177/0269215515601174.

About authors

Nikolaev Evgeny Lvovich
doctor of medical sciences, professor, social and clinical psychology department head, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (pzdorovie@bk.ru; )

Article link

Nikolaev E. Issues of clinical and psychological assesment of personality adjustment-maladjustment while in illness [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2015. – №4. P. 17-23. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2015/4/3/.