Single article

Ignatyeva O., Krasnov M., Anokhina A.

CONGENITAL CLEFTS OF LIP AND PALATE IN INFANTS IN CHUVASH REPUBLIC AND OPTIMIZATION OF THEIR TREATMENT

Keywords: congenital cleft of lip and palate, epidemiology, congenital abnormalities, rehabilitation

Congenital clefts of upper lip and palate (CCLP) has a great influence on the formation of the dentofacial system of a child. For the first time the paper presents the analysis of birth frequency, prevalence and ethno-territorial features of CCLP in Chuvash Republic, the re-sults of multi-factor and cluster analysis aimed to determine the causes of their occurrence, the principles of the multi-stage system of rehabilitation and the results of testing the «Aseptа» toothpaste and balm for prevention and treatment of inflammatory diseases of oral cavity. The frequency of CCLP in Chuvash Republic made up 1:741. Most common anomalies are uni- and bilateral clefts of lip, those of alveolar ridge and hard and soft palates. Based on the recommendations of leading Moscow experts and our own data, we have developed and introduced modern approaches for early diagnosis and step-by-step treatment of children with CCLP, we also have tested for the first time the «Aseptа» toothpaste and balm on CCLP patients with the view of preventing and treating inflammatory diseases of oral cavity.

References

 1. Andreeva O.V. Vrozhdennye rasshcheliny verkhney guby i neba u detey Chuvashskoy Respubliki [Congenital cleft lip and palate in children of the Chuvash Republic]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2013, no. 3. Available at: http://www.science-education.ru/109-9615.
 2. Andreeva O.V. Poetapnaya reabilitatsiya detey s vrozhdennoy rasshche-linoy verkhney guby i neba [Progressive rehabilitation of children with congenital cleft upper lip and palate]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2012, no. 3, pp. 269–275.
 3. Anokhina A.V. Rannee vyyavlenie i reabilitatsiya detey s narusheniyami formirovaniya zubochelyustnoy sistemy [Early detection and rehabilitation of children with abnormalities in formation of dentofacial system]. Kazan, Meditsina , 2004, 184 p.
 4. Balandina E.A. Faktory riska rozhdeniya detey s rasshchelinoy verkh-ney guby i neba v Permskom krae [Risk factors for birth of children with cleft upper lip and palate in the Perm region]. Logoped [Speech therapist], 2010, no. 4, pp. 6–11.
 5. Belchenko V.A. Cherepno-litsevaya khirurgiya: rukovodstvo dlya vrachey [Craniofacial surgery: a guide for physicians]. Moscow, MIA Publ., 2006, 340 p.
 6. Borovaya M.L. Profilaktika kariesa zubov u detey doshkol’nogo voz-rasta s VRGN tabletkami ftorida natriya [Prevention of dental caries in preschool children by CLP sodium fluoride tablets]. Sovremennaya stomatologiya [Modern dentistry], 2000, no. 2, pp. 44–46.
 7. Gonchakov G.V. Khirurgicheskoe lechenie detey s vrozhdennymi rasshche-linami verkhney guby i neba: dis. … d-ra med. nauk [Surgery on children with congenital cleft upper lip and palate. Abstract of PhD thesis]. Moscow, 2004, 48 p.
 8. Davydov B.N., Gavrilova O.A., Maksimova V.V., Zernov A.V. Sostoyanie polosti rta i kompleksnoe lechenie bol’nykh s rasshchelinami litsa [The condition of oral cavity and complex treatment of patients with facial clefts]. Detskaya stomatologiya [Children’s dentistry], 2000, no. 3-4, pp. 53–56.
 9. Andreeva O.V., Anokhina A.V., Krasnov M.V. et al. Mediko-geneticheskoe konsul’tirovanie v stomatologii [Genetic counseling in dentistry]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2011, no. 3, pp. 262–268.
 10. Krasnov M.V., Krasnov V.M., Abrukova A.V. et al. Nasledstvennye bolezni u detey [Hereditary diseases in children]. Moscow, 2011, 264 p.
 11. Davydov B.N., Gavrilova O.A., Maximov V.V. et al. Osnovnye printsipy kompleksnogo podkhoda v lechenii bol’-nykh s vrozhdennymi rasshchelinami [Basic principles of an integrated approach to treating patients with congenital clefts]. Stomatologiya detskogo vozrasta [Dentistry and prevention], 2002, no. 3-4, pp. 18–20.
 12. Stepanov Yu.V. Preduprezhdenie posleoperatsionnykh defor-matsiy pri lechenii detey s vrozhdennoy rasshchelinoy verkhney guby: a dis. … kand. med. nauk [Prevention of postoperative deformities when treating children with congenital cleft upper lip. Abstract of PhD thesis]. St. Petersburg, 2003, 19 p.
 13. Khoroshilkina F.J. Ortodontiya [ Orthodontics]. Moscow, INFRA-M Publ., 2006, 541 p.
 14. Shakirova R.R. Patologii okklyuzii u detey s porokami razvi-tiya chelyustno-litsevoy oblasti [Pathology of occlusion in children with malformations of the maxillofacial region]. Ortodontiya [Orthodontics], 2011, no. 1, pp. 24–27.
 15. Shakirova R.R. Rasprostranennost’ vrozhdennoy chelyustno-litsevoy patologii v Udmurtskoy Respublike [Prevalence of congenital maxillofacial pathology in the Udmurt Republic]. Vrach-aspirant [Postgraduate Doctor], 2011, no. 1, pp. 17–18.
 16. Shakirova R.R., Pogudin L.V. Obosnovanie profilaktiche-skikh meropriyatiy na etapakh kompleksnogo lecheniya detey s vrozhdennoy chelyu-stno-litsevoy patologii [Justification of preventive measures at the stages of complex treatment of children with congenital maxillofacial pathology]. Vrach-aspirant [Postgraduate Doctor], 2011, no. 2, pp. 182–187.
 17. Shakirova R.R., Pogudin L.V. Profilaktika stomatologiche-skikh zabolevaniy na etape pervichnoy mediko-sanitarnoy pomoshchi detyam s vrozhdennoy chelyustno-litsevoy patologiey [Prevention of dental diseases in children with congenital maxillofacial pathology at primary health care stage]. Klinicheskaya stomatologiya [ Clinical dentistry], 2011, no. 1, pp. 28–31.
 18. Krasnov M.V., Krasnov V.M., A.V., Abrukova et al. Etnoterritorial’nye, geneticheskie osobennosti nasledstvennye bolezni u detey NB u detey ChR [Ethnoterritorial, genetic features of hereditary diseases in children ChR]. Workshop med. Pediatrics [Praktikum med. Pediatriya], 2011, no. 2, pp. 10–13.
 19. Adanali G., Senen D., Ayhan M., Erdogan B. Ectrodactyly-ectodermal dysplasia clefting syndrome. Plast. Surg., 2001, vol. 47, no. 3, p. 350.
 20. Ciancio S.G. Cleft lip and palate gene identified. Am. Dent. Assoc., 2000, vol. 131, no. 10, pp. 1414–1418.
 21. Kelman J., Aronoff R.C. Ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome. J. Am. Pediatr. Med. Assoc., 2000, vol. 90, no. 9, pp. 460–464.
 22. Rustemeyer , Gunther L., Krause H.R. Associated anomalies in lip-maxillopalatal clefts. Mund. Kiefer. Gesichtschir., 2000, vol. 4, no. 5, pp. 274–277.

About authors

Krasnov Mikhail Vasilyevich
doctor of medical sciences, pediatrics department head, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (mvkrasnov@rambler.ru; )
Anokhina Antonina Vasilievna
doctor of medical sciences, professor, pediatric, therapeutic dentistry and orthodontics department head, Kazan State Medical Academy, Russia, Kazan (a_anokhina@mail.ru; )
Ignatieva Olga Valerievna
dentist, Medical Center "Good Business", Russia, Cheboksary (4olechka4@mail.ru; )

Article link

Ignatyeva O., Krasnov M., Anokhina A. CONGENITAL CLEFTS OF LIP AND PALATE IN INFANTS IN CHUVASH REPUBLIC AND OPTIMIZATION OF THEIR TREATMENT [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2015. – №3. P. 16-22. – URL: https://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2015/3/2/.