Single article

Stolyarov M., Smirnova A., Kirtaeva A., Kandeykina N.

Restoration of jaw bony tissue with the use of bone-seeking material «Osteomatrix»

Keywords: tooth-preserving operation, destructive forms of chronic apical periodontitis, bone defect, bone-seeking material «Osteomatrix»

Interconnection between neuroamines content in regulator cells and formation of new bone jaw substance after tooth-preserving operations using the material «Osteomatrix» (osteoplastic biomaterial based on xeno-collagen, xeno-hydroxyapatite, developed by «Conectbiofarm» LLC) was analyzed. 20 people aged 20 – 46 years old with a diagnosis of chronic apical periodontitis were involved in the study. Evaluation of bone regeneration was performed using study methods in different time periods: 3, 7, 30, 90, 120, 150 and 360 days after the surgery. When bone neoplasm was being formed, heparin sulfation increase therein was observed. By the 150th day of post-operative period full formation of spongeous bone was completed which gives the grounds for its recommendation for use in tooth-preserving operations.

References

 1. Bezrukov V.M., Grigor’yants L.A., Rabukhina N.A., Badalyan V.A. Ambulatornaya khirurgicheskaya stomatologiya. Sovremennye metody [Outpatient oral surgery. Modern methods]. Rukovodstvo dlya vrachei [The management for doctors], 2004, no. 2, 108 p.
 2. Gichev Yu.Yu., Gichev Yu.P. Rukovodstvo po mikronutrientologii. Rol’ i znachenie biologicheski aktivnykh dobavok k pishche [Guide micronutrient. The role and importance of biologically active additives to food]. Moscow, Triada-Kh Publ., 2006, 264 p.
 3. Iordanishvili A.K., Gololobov V.G., Usikov D.V. Otsenka effektivnosti primeneniya sovremennykh implantatsionnykh materialov [The evaluation of the effectiveness of modern implant materials]. Terra Medical stomatologiya [Terra Medical stomatology], 2003, no. 2, pp. 28–32.
 4. Lebedenko I.Yu., Arutyunov I.Yu., Antonik M.M., Stupnikov A.A. Klinicheskie metody diagnostiki funktsional’nykh narushenii zubochelyustnoi sistemy: uchebnoe posobie [Clinical methods of diagnosis of functional disorders of the dentition: a tutorial]. Moscow, MEDpress-inform Publ., 2008, 112 p.
 5. Lukashin B.P., Grebenyuk A.N. Glyukozaminoglikany: biologicheskaya rol’ v sisteme mezhkletochnykh vzaimodeistvii [Glycosaminoglycans: biological role in intercellular interactions]. Uspekhi sovremennoi biologii [Achievements of modern biology], 2010, vol. 130, no. 2, pp. 165–179.
 6. Lyubovtseva L.A. Lyuminestsentno-gistokhimicheskoe issledovanie aminosoderzhashchikh struktur kostnogo mozga, timusa i krovi pri deistvii neiromediatorov i antigenov. dokt. biol. Nauk. [Luminescent-histochemical study of the amine-containing structures of the bone marrow, thymus and blood under the action of neurotransmitters and antigens. Doct. Diss.]. Moscow, 1994.
 7. Mordashova O.N., Luk’yanova Ya.S. Rol’ katekholaminov i biogennykh aminov v razvitii bronkhial’noi astmy [Role of catecholamines and biogenic amines in the development of bronchial asthma]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern high technologies], 2005, no. 1, pp. 71–72.
 8. Mulendeev S.V. Biologicheski aktivnye veshchestva v strukturakh desny cheloveka pri periimplantitakh. kand. med. nauk. [Biologically active substances in the structures of the gums of a person when periimplantitis. Kand. Diss.]. Saransk, 2007.
 9. Pal’tsev M.A., Pal’tsev M.A., Kvetnoi I.M. Rukovodstvo po neiroimmunoendokrinologii [Guide neuroimmunoendocrinology]. Moscow, Meditsina Publ., 2006, 384 p.
 10. Poletaeva A.V., Dobrodeeva L.K. Sootnoshenie soderzhaniya rastvorimykh i membrannykh form klasterov differentsiatsii limfotsitov [The ratio of soluble and membrane forms of clusters of differentiation of lymphocytes]. Vestnik Ural’skoi meditsinskoi akademicheskoi nauki [Messenger of the Ural medical academic science], 2011, no. 2-1(35), pp. 62–63.
 11. Uglanov Zh.Sh. Analiz sopostavlenii rentgenologicheskikh i klinicheskikh dannykh pri diagnostike periapikal’nykh destruktivnykh izmenenii [Analysis comparison of radiological and clinical data in the diagnosis of periapical destructive changes]. Vestnik Kazakhskogo natsional’nogo meditsinskogo universiteta [Kazakh national medical university], 2010, no. 1, pp. 116–119.
 12. Falck B., Hillarp N.A., Thieme G., Torp A. Fluorescence of catecholamines and related compounds condensed with formaldehyde. J. Histochem. Cytochem. 1969; 10: 348–354.
 13. Cross S.A., Ewen S.W., Rost E.W. A study of methods a vailable for cytochemical localisation of histamine by fluorescence induced with ophtaldehydepracetaldehyde. Histochem. J. 1971; 3:6: 471–476.

About authors

Stolyarov Maksim Veniaminovich
maxillofacial surgery and dentistry department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (stomatolog100@yandex.ru)
Smirnova Alina Vladimirovna
maxillofacial surgery and dentistry department assistant, Chuvash State University, Russia, Cheboksary
Kirtaeva Anastasia Vladislavovna
orthopaedic dentistry and orthodontics department assistant , Chuvash State University, Russia, Cheboksary
Kandeykina Natalia Vladimirovna
orthopaedic dentistry and orthodontics department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary

Article link

Stolyarov M., Smirnova A., Kirtaeva A., Kandeykina N. Restoration of jaw bony tissue with the use of bone-seeking material «Osteomatrix» [Electronic resource] // Acta medica Eurasica. – 2016. – №3. P. 39-48. – URL: http://acta-medica-eurasica.ru/en/single/2016/3/7/.